MẠNG MUA BÁN ONLINE TIMNHIEU.COM
 
 
Đang xem: Trang chủ   Hướng dẫn  >>  Đăng từ khóa ngoài - Keyword
Đăng thêm từ khóa ngoài

Đăng từ khóa ngoài - Keyword


03/07/2019
445
Việc thêm từ khóa trên hệ thống Raovat cũng như Gian Hàng của TimNhieu đều có thể được tìm kiếm trên trang chủ TimNhieu.com

NỘI DUNG CHI TIẾT
* Bạn muốn trang Website của bạn hay kênh Youtube hay trang Facebook của bạn được tìm kiếm trên hệ thống trang TimNhieu.com thông qua từ khóa, hãy "Add" thêm các từ của bạn vào TimNhieu.com.
* Việc thêm từ khóa trên hệ thống Raovat cũng như Gian Hàng của TimNhieu đều có thể được tìm kiếm trên trang chủ TimNhieu.com

Để thêm được từ khóa ( đăng từ khóa ) ngoài, bạn làm như sau:
Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản
          Chú ý: tài khoản trên hệ thống của TimNhieu.com là dùng chung, dùng tài khoản của Gianhang.timnhieu  để đăng nhập cho Raovat.timNhieu và ngược lại. 

           - Sau khi đăng nhập vào tài khoản, bạn chọn menu "Từ khóa của bạn" -> chọn tiếp "Thêm từ khóa - keyword"

Bước 2: Nhập các từ khóa và trang website của bạn
            + Dòng từ khóa: nhập 1 đến 3 từ khóa cách nhau bởi dấu phẩy ( , )
            + Dòng nhập link web: Nhập link web của bạn vào 
            + Dòng tiêu đề hiển thị: Nhập tiêu đề của từ khóa khi được tìm kiếm đến
            + Dòng mô tả vắn tắt: Mô tả từ khóa muốn nói đến vấn đề gì 
            + Chọn danh mục cho từ khóa
      => Nhập xong, nhấn vào nút "Thêm từ khóa"

Chú ý: mỗi User ( tài khoản thành viên ) được đăng 3 từ khóa gắn với link ngoài miễn phí, muốn đăng thêm từ khóa ngoài thì User phải mua thêm lượt đăng từ khóa

-----------------------
Tham khảo thêm:
Tìm các Shop dễ ràng hơn tại trang danh sách Shop mua sắm trực tuyến , và nếu bạn muốn được khuyến mãi thì xem trang mua hàng có khuyến mãi , hoặc muốn mua hàng giảm giá thì xem trang mua hàng giảm giá ,  còn muốn tìm đa dạng các hàng hóa thì xem trang mua sắm online .